Посттравматичните състояния, следоперативното възстановяване, хроничните проблеми на опорно-двигателния апарат, спортните и битови травми са обект на различни терапевтични модалности. Най-добрия метод за лечение е комбинирания. Всяка методика има силни и слаби страни. Комбинирайки няколко метода постигаме по-добри терапевтични резултати.

Следоперативни състояния на опорно-двигателния апарат

Всички състояния на пациента след хирургическа интервенция на ставите, костите и мускулатурата изискват специално отношение с цел по-бързото и окончателно възстановяване. Широкразпространените методи за възстановяване (физиотерапия, лечебна физкултура и т.н.) много често не са достатъчни, въпреки че формират около 30% от възстановителния процес. Точно затова е изключително важно да се определи методиката, по която ще бъде третиран пациента за всеки конкретен случай в зависимост от спецификата на оплакването и общото физическо състояние.

Акупунктура

Акупунктурата е безболезнен метод, особено ефективен при спортния травматизъм и постоперативните състояния. Методиката, която следваме се основава на използването само на 1-2 игли и е най-съвременния акупунктурен формат за лечение.

Лазертерапия

Модерен, безболезнен и безвреден метод за лечение, без странични ефекти. Еднакво ефективен при остри и хронични заболявания. Лечението с лазер влиза в протокола на най-сериозните физиотератевтични клиники в света. Уреда, с който разполагаме (K-LASER USA TECHNOLOGY) е уникален по рода си, с двете дължини на вълната, които комбинира.

Миофасциална терапия

Миофасциалната терапия е от най-развиващите се и изключително ефективни модалности в съвременната, лечебна парадигма. Базира се върху гениалната работа на Томас Майерс и редица други изтъкнати специалисти от целия свят. Въздейства се върху специфични структури в тялото (фасции), изучени подробно едва в последните години и обясняващи взаимовръзки в тялото, неизвестни до сега.

Физиотерапия

Допълваща терапия, включваща ултразвук, електростимулация и други процедури, с помощта на които се затваря лечебния цикъл при редица заболявания.

Shockwave терапия

Терапия, базирана на немска технология, широкоизползвана в световен мащаб, като изключително ефективна при спортни травми и специфични, хронични състояния. Метода е безвреден и безболезнен. С помощта на звукова вълна, недразнеща тъканите, се предизвиква специфичен отговор на тялото,което води до терапевтичен резултат. SWISS DOLORCLAST® Method
Този метод е основен при лечение на някои специфични патологии:

Скенартерапия

Уникална технология, плод на 25-годишни изследвания. Използвана успешно за нуждите на космонавтиката. Метода е патентован в Русия и използван в САЩ, Канада, Австралия и всички европейски страни.
Макар и не особено познат в България, се оказва незаменим помощник при рехабилитацията на следоперативните състояния и спортни травми.SWISS DOLORCLAST® Method

K-LASER USA TECHNOLOGY

DIACARE-5000

Редица личности, чиито професионални ангажименти изискват перфектно здравословно състояние въпреки високите физически и интелектуални натоварвяния, са избрали да поддържат здравето си при мен и считат комплекса от прилагани методи за оптимален.

Вероятно ще Ви бъде любопитно да проследите някои от пациентите, посетили кабинета през двадесетгодишната ми практика.

 

Чужди дипломати на работа в България (от САЩ, Обединеното Кралство, Испания и ЮАР)

София, бул. "България" №11, етаж 1

Мобилен телефон: 0888 577380

Телефон: (02) 8598009

e-mail: office@petarninov.com